Elokuva- ja TV-ala riemuitsee tuotantokannustimen rakentamispäätöksestä

Suomen kilpailukyky kansainvälisillä tuotantomarkkinoilla kasvaa:
Elokuva- ja TV-ala riemuitsee tuotantokannustimen rakentamispäätöksestä

Kannustin tulee voimaan kriteerit täyttäville Suomessa kuvattaville elokuva- tai TV-tuotannoille 2017. Kannustimista on tullut merkittävä ohjaava tekijä kuvauspaikkoja ja yhteistuotantokumppaneita valittaessa.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen ja elinkeinoministeri Olli Rehnin yhteisestä ehdotuksesta budjettiriihessä syntynyt päätös on AV-alalle merkittävä piristysruiske, joka heijastuu usealle toimialalle. Tuotantokannustimen 10 miljoonan euron rahoitus jakautuu puoliksi Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. Kannustimen hallinnointi järjestetään TEM:n hallinnonalaisen Tekesin yhteyteen.

AV-alan tuotantokannustin on järjestelmä, jonka kautta audiovisuaalinen tuotanto voi saada takaisin osan kuluista, jotka se on käyttänyt palkkoihin ja palveluostoihin Suomessa. Hyväksytyn mallin mukaisesti kriteerit täyttävälle elokuva- tai TV-tuotannolle hyvitetään 25% Suomessa syntyneistä, hyväksytyistä kustannuksista. Vastaavia järjestelmiä on käytössä laajasti ympäri maailman, ja yksin Euroopassa 19.

Kansainväliset tuotannot ja siten niihin liittyvät rahavirrat ovat sivuuttaneet Suomen, koska meiltä on puuttunut kilpailukykyinen tuotantokannustin. Suomeen nyt perustettava malli tulee oleman Pohjoismaiden kiinnostavimpia, ja se tulee nostamaan maamme vetovoiman tuotantojen toteutuspaikkana aivan uudelle tasolle”, kannustinta Suomeen pitkään ajanut Audiovisual Finlandin toiminnanjohtaja Johanna Karppinen toteaa.

Kannustin ei ole valtiontalouden kannalta menoerä, vaan investointeja maahan houkutteleva instrumentti, joka tuloutuu moninkertaisesti sekä valtionbudjettiin että kuntien talouteen. Eri maista saadut kokemukset osoittavat, että tämä on sekä elinkeino- että kulttuuripoliittinen investointi ja keino uusien työpaikkojen, tulovirtojen ja verotulojen luomiseen usealle eri toimialalle. On upeaa, että hallitus tunnistaa nämä kasvun mahdollisuudet elokuva- ja TV-alan kohdalla", Karppinen jatkaa.

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen toteutustapoja ja -edellytyksiä selvittänyt työryhmä luovutti ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle sekä työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehnille kesäkuussa 2016. Riihessä hyväksytty malli mukailee pitkälle työryhmän ehdotusta.

”Kannustin on erinomainen esimerkki tilanteesta, jossa elinkeinoelämä ja kulttuurituotanto lyövät kättä toisilleen. Suurten ulkomaisten AV-tuotantojen määrän kasvu vahvistaisi entisestään alan osaamista ja lisäisi suoraan työllisyyttä sekä yrittäjyyttä. Myös muut kerrannaisvaikutukset kuvausalueilla voivat olla todella mittavia mm. matkailun ja muun elinkeinoelämän virkistäjinä”, elinkeinoministeri Rehn iloitsee.

Kannustimista on tullut merkittävä ohjaava tekijä kuvauspaikkoja ja yhteistuotantokumppaneita valittaessa. Myös suomalaiset tuotannot hakeutuvat yhä useammin ulkomaille kannustimia tarjoaviin maihin. Suorien tulovaikutustensa lisäksi matkailuala on yksi suurimmista tuotantokannustimen hyötyjistä. Elokuvilla ja TV-ohjelmilla on merkittäviä vaikutuksia maabrändiin ja matkailijavirtoihin, sillä joka vuosi miljoonat matkailijat valitsevat lomakohteensa elokuvien ja TV-ohjelmien vaikutuksesta.

Lisätiedot:
Johanna Karppinen
toiminnanjohtaja, Audiovisual Finland ry
040 571 7061, johanna@audiovisualfinland.fi

Aikaisempia tiedotteitamme